โปร DarkRaycity เชิฟ DarkRaycity

USER-CHEAT | RECHEAT

DarkRaycity

เกมส์
Private DarkRaycity

เซิฟ
DarkRaycity

เช่าโปร : https://www.user-cheat.com/?cmd=buy

ฟังก์ชั่นโปร ( อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามความต้องการของผู้พัฒนาโปรแกรม )
Lock Gear 1 = ล็อคเกียร์ รถวิ่งเกียร์ 1
Car Through = รถทะลุเเมพ / ทะลุรถ
Car Attack Damage = ชนเเรง
Jump Unlimited = กระโดดไม่จำกัด
Jump Step +10 = กระโดด x10
Skill Boost Unlimited = สกิลบูตไม่จำกัด กดได้รัวๆ
Skill Z/X Unlimited สกิล Z/X ไม่จำกัด กดได้รัวๆ
Skill NO SP = ใช้สกิลไม่เสีย SP
Settings Move Speed x2 = ปรับความเเรงรถ
Settings Fast turn = เลี้ยวเร็ว
Settings Skill Z/X x2 = เพิ่มความเเรงสกิล Z/X
Settings Top Speed = ปรับความเร็วสูงสุด

รูปตัวอย่าง
ระบบที่รองรับ (ทดสอบแล้ว)
Windows 7 (32bit+64bit)
Windows 8 (32bit+64bit)
Windows 8.1 (32bit+64bit)
Windows 10 (32bit+64bit)