โปร RebirthRaycity เชิฟ RebirthRaycity

USER-CHEAT | RECHEAT

RebirthRaycity

เกมส์
Private RebirthRaycity

เซิฟ
RebirthRaycity

เช่าโปร : https://www.user-cheat.com/?cmd=buy

ฟังก์ชั่นโปร ( อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามความต้องการของผู้พัฒนาโปรแกรม )
🚀 Lock Gear 1 = 🚀 ล็อคเกียร์ รถวิ่งเกียร์ 1
🚀 Car Through = 🚀 รถทะลุ NPC / ทะลุรถ
🚀 Car Attack Damage = 🚀 ชนเเรง
🚀 Jump Unlimited = 🚀 กระโดดไม่จำกัด
🚀 Jump Step +10 = 🚀 กระโดด x10
🚀 Crash No Shake = 🚀 ชนจอไม่สั่น
🚀 View Angle = 🚀 ปรับมุมมอง
🚀 Night Mode = 🚀 🚀 โหมดกลางคืน
🚀 Effect Skill Z/X = เอฟเฟคสกิล Z/X
🚀 SP Unlimited = 🚀 SP ไม่ลด
🚀 Skill Boost Unlimited = 🚀 สกิลบูตไม่จำกัด
🚀 Skill Z/X Unlimited = 🚀 สกิล Z/X ไม่จำกัด
🚀 Skill Brake Unlimited = 🚀 เบรคไม่จำกัด
🚀 Settings Move Speed = 🚀 ปรับความเเรงรถ
🚀 Settings Fast turn = 🚀 ปรับความเร็วเลี้ยว
🚀 Settings Skill Z/X = 🚀 ปรับความเเรงสกิล Z/X
🚀 Settings Top Speed = 🚀 ปรับความเร็วสูงสุด
🚀 !Chat Unlimited = 🚀 เเชท!ตะโกน ไม่ต้องรอ 30วิ
🚀 Close All Options = 🚀 ปิดฟังชั่นโปรทั้งหมด
🚀 Close Game = 🚀 ปิดเกม

รูปตัวอย่าง
ระบบที่รองรับ (ทดสอบแล้ว)
Windows 7 (32bit+64bit)
Windows 8 (32bit+64bit)
Windows 8.1 (32bit+64bit)
Windows 10 (32bit+64bit)